zamanın verilmesi kullanilmasi ve basari


BİLGE FELSEFECİ Felsefe, psikoloji, Sosyoloji, MitolojiKATEGORİLER
Felsefe
Psikoloji
Sosyoloji
Mitoloji
Antropoloji
Edebiyat
Tarih
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)
Genel-Kültür
Bilimler
Makaleler
Kitap Özetleri
Konferanslar
Sözlükler
Kitap & Kaynaklar
Forum
Sizden gelenler
Linkler
Hakkında
iletişim
PAYLAŞIM DERGİSİ

İncelemek için tıklayın
REKLAM
BİZE ULAŞIN

Web'te Türkçe

e-mail
bilgefelsefeci@gmail.com
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK                                  
                        
ZAMANIN VERİMLİ KULLANILMASI VE BAŞARI

Başarı, yanlışların yakalanmasıyla değil, doğruların yakalanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle başarmak isteyen herkes, başarılı olmanın doğru ilkelerinin ne olduğunu bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmelidir. Başarılı olmanın ilkeleri, başarılı olan bireylerin gerçekleştirdikleri davranışların sonuçları doğrultusunda ortaya konulan ilkelerdir.

Başarılı olan insanlarda tespit edilen en temel özelliklerden bir tanesi zamanı en iyi şekilde kullanma özelliğidir. Zaman; meydana gelen olayları sıralamaya yarayan başsız ve sonsuz soyut bir kavramdır. İçinde bulunulan an; bir şeyin gerçekleştiği an olarak da ifade edilir. Zaman; çoğaltılamaz, satın alınamaz, depolanamaz, en ucuz ve en pahalı kaynaktır. Amaçlara ve hedeflere ulaşmak için zamanı verimli kullanmak şarttır.

Zamanı verimli kullananlar; iş ve özel yaşam arasında denge kurarlar, kişisel gelişim süreçlerini gerçekleştirirler, kendi kendilerini motive ederler, stresli olmazlar, bakış açıları geniş olur ve her zaman daha verimli olurlar.

Zamanlarını verimli kullanmayanlar ise; uzun dönemli düşünemezler, yaratıcı olamazlar, kişisel verimlerini artıramazlar, diğer bireylerle etkili iletişim kuramazlar, kişisel olarak niteliklerini artıramazlar, grup(takım) çalışması yapamazlar, sürekli huzursuz ve telaşlı olurlar.

Zamanı verimli kullanabilmek için, bireyin zihinsel olarak kendini buna hazırlaması gerekir. Bunun için bireyin; mücadeleci kişilik yapısını oluşturması, kendini değiştirmeyi hedeflemesi, bilgili ve bilgisini uygulaması, olumlu bakış açısı ve istekli olması, kendi kendini değerlendirme ve özeleştiri yapması gerekir.

Zamanın verimli kullanılması için; amaç ve hedeflerin belirgin olması gerekir. Amaç; gelecekte sahip olmayı istediğimiz değerler ve kendimizi görmek istediğimiz yerdir. Zamanın verimliliği için,  gelecekle ilgili plan ve programın yapılmış olması gerekir. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin bu ilkeyi herkesten daha fazla önemsemesi gerekir. Unutmasınlar ki programlı oldukları sürece zamanlarını verimli kullanırlar. Amaç ve hedeflerin belirsizliği, amaca ulaşmak için hedef belirlemenin öneminin bilinmemesi planlamanın önündeki engeldir. Hedef ve amaçlara ulaşmak için, belli bir programa göre hazırlanmayanlar ne kadar hızlı olsalar da istedikleri hedef ve amaca ulaşamazlar.

 Birey, zamanın verimliliği açısından planlama yaparken; amaca uygun hedefleri saptamalı, içinde bulunduğu durumun analizini yapmalı, olası gelişme ve değişmeleri incelemeli, karar vermeli ve bu kararları uygulamalı, kendini denetlemeli ve kontrol etmesini bilmeli, bu hedeflere ulaşmak için diğer yolları da bulmalıdır.

O halde zamanı en verimli şekilde kullanmak ve zamanı yönetmek, başarıya giden yolu göstermektedir. Başarmak istiyorsak ve belirlediğimiz hedefe gerçekten ulaşmak istiyorsak belirtilen ilkeler doğrultusunda çabamızı sürdürmemiz gerekir. Aksi durumda başarı gerçekleşse bile ya istenilen nitelikte olmayacak ya da tesadüfî olacaktır.

 

                                                        Arslan ÖZDEMİR

                                Sosyolog- Rehberlik Ölç. Ve Değ. Uzmanı

                   

                     
 

 
 
 
 PageRank http://ibrahimkazan.tr.gg
Konferans & Seminer

MAKALELER
Marx 'ın yabancılaşma teorisinin kavramsal yapısı

Frankfurt okulunun doğa ve toplum ilişkisine yaklaşımı

Felsefenin biraysel sorunlara uygulanışı üzerine

Bir Politik Hayvan Olarak İnsan

Son Eklenen Yazılar
DEĞİŞMENİN KAÇINILMAZLIĞI

EĞİTİM VE TOPLUM

FELSEFENİN BİREYSEL SORUNLARA UYGULANIŞI ÜZERİNE

BİLİM VE FELSEFE BAĞLAMINDA PSİKOLOJİ
Firefox

 

firefox

Siteyi daha iyi görüntüleyebilmek için Firefox tarayıcı kullanmanızı öneririz.

www.firefox.com

Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER